Tjänster

Vi på Crescita Konsult AB har lång och bred erfarenhet inom just redovisning men kan även erbjuda skatterådgivning och på konsultbasis se över ditt företags organisation så att allt flyter på som det ska. Vi vet ju alla att tid är pengar.

Ledordet är personligt. Vi strävar efter att vara den personliga byrån där du snabbt får kontakt med en medarbetare och får svar på just Din fråga.

Vi skräddarsyr vårt uppdrag tillsammans med dig för att få den ultimata lösningen för dig som kund.

Debitering sker per timme alternativt fast pris enligt överenskommelse.

Kundreskontra

En väl skött kundreskontra kan garantera företaget likviditet och minska utnyttjandet av externa krediter.

Innefattar följande:

 • Fakturering
 • Betalningskontroll
 • Påminnelser/kravverksamhet
 • Inkassotjänster

Leverantörsreskontra

Håll koll på företagets leverantörsskulder.

Innefattar följande:

 • Kontering
 • Reskontrahantering
 • Betalning

Redovisning

Vi utför din dagliga redovisning, bokför dina kassarapporter så att intäkterna hamnar på rätt konto. Vi ser till att dina dagliga transaktioner blir korrekt konterade och bokförda.

Löneadministration

Se på oss som företagets löneavdelning. Ett ofta krångligt och komplext arbete som kräver kunskaper inom både lagstiftning och kollektivavtal.

Innefattar följande:

 • Löneregistrering
 • Utbetalningar
 • Uppdateringar
 • Konsultationer
 • Kontrolluppgifter
 • Fora redovisning

Redovisning av skatter och avgifter / momsredovisning

Vi fyller i och skickar in skattedeklarationerna varje månad eller kvartalsvis. Detta görs med fördel via skatteverkets hemsida med e-legitimation.

Årsbokslut

Vi gör bokslutet i sin helhet och upprättar Årsredovisning innan överlämning till respektive bolags egen revisor.

Deklarationer

Vi gör deklarationer till enskilda företagare och även till privatpersoner.

Månadsbokslut

Vi arbetar med noggrann uppföljning vid varje månadsskifte. Vi går igenom ditt företag och ser till att resultatet blir korrekt. Varje månad får du en resultatrapport som är genomgången och uppdaterad. Vi ser till att balanskonton är avstämda för att undvika obehagliga överraskningar vid årsbokslutet.